Stromy Miffek
732 909 058

Mgr. Karel Miffek
Na Kopečku 56
512 53 Tatobity
karel.miffek@seznam.cz

Zpět

Rizikové kácení

Během svého působení jsem pokácel stovky stromů ve ztížených podmínkách, které představuje buď poškozený strom či zástavba, stromy a elektrické vedení v bezprostředním okolí káceného stromu. Ke kácení využívám vysokozdvižnou plošinu, jeřáb a další mechanizaci, je-li to vhodné a vyžaduje-li to situace. V případech, kdy není nutné nebo možné využívat těžké techniky si vystačím se systémy lan, kladek, lanovek, klínů a dalšího lehkého vybavení.

Nejvýznamější kácení jsme dělali s Petrem Brožem (Arbor) pro pražský Magistrát v roce 2009. Jednalo se o pokácení 14 ks černých topolů (obvody přesahovaly 4 m) v nepřístupném úseku koryta Rokytky. Pokácení včetně úklidu proběhlo bez nehody ve stanoveném termínu.